Sykepleie

Sykepleier, yrkestittel på person som er autorisert som sykepleier i henhold til bestemmelsene i helsepersonelloven. For godkjenning kreves grunnutdanning i sykepleie fra 3-årig høyskole. Sykepleiere kan ta videreutdanning til bl.a. jordmor, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier, spesialsykepleier innen eldreomsorg og kreftsykepleier.

Sykepleiere arbeider i alle ledd av helsetjenesten med oppgaver både av klinisk og administrativ art. Mange sykepleiere arbeider også med forskning og utdanning, både på universitets- og høyskolenivå og i den videregående skolen.