Sykepleie

Sykepleier, yrkestittel på person som er autorisert som sykepleier i henhold til bestemmelsene i helsepersonelloven. For godkjenning kreves grunnutdanning i sykepleie fra 3-årig høyskole. Sykepleiere kan ta videreutdanning til bl.a. jordmor, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier, spesialsykepleier innen eldreomsorg og kreftsykepleier.

Sykepleiere arbeider i alle ledd av helsetjenesten med oppgaver både av klinisk og administrativ art. Mange sykepleiere arbeider også med forskning og utdanning, både på universitets- og høyskolenivå og i den videregående skolen.

Ansatte

Mette Eriksson - Klinikksjef

Mette Eriksson

Klinikksjef og Sykepleier

Mette er klinikksjef og ansvarlig for operasjonssykepleie ved Privatklinikken AS. Hun har over 20 års erfaring innen sykepleie, er høyskole­utdannet sykepleier, offentlig godkjent sykepleier og offentlig godkjent veileder for sykepleiere. I tillegg har hun høyskoleutdannelse innen helse og sosial­administrasjon, samt ledelse.
Linda Råen

Linda Råen

Sykepleier

Linda er sykepleier ved Privatklinikken. Hun har 20 års erfaring innen sykepleie, og er høyskole­utdannet, offentlig godkjent sykepleier. I tillegg har hun høyskoleutdannelse innen helse og sosial­administrasjon, samt ledelse.

Turid Wolff

Anestesisykepleier

Turid Wolff er anestesisykepleier. Hun er svært dyktig og erfaren i sitt fag. Hun har tidligere arbeidet ved Telemark sentralsykehus og på Intensiv avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.