Om Turid Wolff

Anestesisykepleier

Turid Wolff er anestesisykepleier. Hun er meget svært og erfaren i sitt fag. Hun har tidligere arbeidet ved Telemark sentralsykehus og på Intensiv avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Turid arbeider nå også ved Anestesiavdelingen på Sentraloperasjonen ved Haukeland Universitetssykehus og gjennom Norsk Anestesi.