Dr. Marcus Eriksson

Spesialist i plastikkirurgi og overlege hos Privatklinikken

Dr. Eriksson er lege og ansvarlig plastikkirurg ved Privatklinikken. Han har legeeksamen fra Karolinska Institutet i Stockholm og er godkjent spesialist i plastikkirurgi i Norge, Sverige og Danmark. Erikssons legeutdanning er også godkjent i USA, av Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Karolinska Institutet er et av Europas største medisinske universiteter og er verdenskjent for fremragende medisinsk forskning. Det er også den institusjonen som hvert år deler ut Nobelprisen i medisin.

Medlem av Den Norske Legeforening og Norsk Plastikkirurgisk Forening.

Dr. Marcus Eriksson er også spesialist i håndkirurgi i Sverige.

Marcus Eriksson har deler av sin legeutdanning fra Harvard Medical Scool i Boston (USA). Klinisk utplassering på Brigham and Women’s Hosital og Massachusetts General Hospital.

Hans faglige bakgrunn omfatter fordypninger innen plastisk kirurgi, hjertekirurgi, ortopedisk kirurgi, kikkhullskirurgi, mikrokirurgi, ansikts­lammelser, nervetransplantasjon, muskeltransplantasjon, og rekonstruksjon av defekter i ansiktet. Videre har han drevet forskning innen immunologi med henblikk på organtrans­plantasjon og transplantasjonskirurgi. Han har også utviklet en egen teknikk for ekspansjon av hud, dvs. tøying og produksjon av hud. Denne teknikken ble presentert på en plastikkirurgisk verdenskongress i Japan 1994.

Eriksson har tidligere arbeidet som overlege på plastikkirurgisk avdeling både ved Universitets­­sykehuset i Nordnorge (Tromsø) og ved Haukeland Universitetsykehus (Bergen). Han har også arbeidet med kosmetisk kirurgi på flere private klinikker. Dr. Eriksson har mer enn 20 års erfaring innen plastisk og kosmetisk kirurgi og har i løpet av sin karriere utført mer enn 16.000 plastikkirurgiske inngrep. Dette plasserer han blant de ledende innen dette området i Norge.

Nå er Dr. Marcus Eriksson kjent for sine naturlige og fine behandlingsresultater hos Privatklinikken i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Alta.

Dr. Marcus Eriksson - Spesialist i plastikkirurgi (plastisk kirurg)

Utdanning fra verdens beste medisinske universiteter

Dr. Eriksson har utdanning fra #1 og #10 av verdens beste medisinske universiteter.

Top 10 medisinske universiteter i verden (kilde: Topuniversities.com)

PLASTIKKIRURG

Spesialist i plastisk kirurgi og kosmetisk behandling

Kravene som stilles for å bli en godkjent plastisk kirurg utarbeides av myndighetene i nært samarbeid med Den norske lægeforening.

Det er ikke et krav at ansvarlig lege skal være spesialist i plastisk kirurgi, men for deg som kunde er det en stor trygghet!