Konsultasjon

Konsultasjon hos Privatklinikken

På en konsultasjon for plastisk kirurgi (plastikkirurgi) eller kosmetisk behandling snakker vi om dine ønsker, definerer utgangspunktet og ser på hvilke muligheter som finnes ut fra dine forutsetninger, kriterier og forventinger. Vi fokuserer på hva som vil være riktig løsning for deg og informerer deg om de forskjellige alternativene.

 

Anbefalt behandling og behandlingsplan

Konsultasjonen avsluttes med en anbefaling om å gjennomføre behandling eller ikke. Dersom vi anbefaler deg behandling, vil vi sammen sette opp en behandlingsplan. Vi blir også enige om behandlingstidspunkt og pris. Dersom tiden tillater det, kan behandling gjennomføres rett etter konsultasjonen, om ønskelig.

Privatklinikken representerer mange års erfaring innen pasientbehandling. Denne erfaringen danner grunnlaget for hvordan du som kunde hos oss skal kunne realisere dine mål. Vårt medisinske fagpersonell er til enhver tid faglig oppdatert slik at vi kan gi deg de beste rådene.

Bestill en konsultasjonstime