Mette Eriksson

KLINIKKSJEF / DAGLIG LEDER

Sykepleier

Mer enn 30 års erfaring

Klinikksjef og sykepleier ved Privatklinikken

Mette er klinikksjef og ansvarlig for sykepleier ved Privatklinikken. Hun har over 30 års erfaring innen sykepleie, er høyskole­utdannet sykepleier, offentlig godkjent sykepleier og offentlig godkjent veileder for sykepleiere. I tillegg har hun høyskoleutdannelse innen Helse- og Sosial­administrasjon, samt Ledelse.

Godkjent veileder for sykepleiere

Høyskoleutdannet innen Helse- og Sosial­administrasjon, samt Ledelse

Faglig bakgrunn

Mette Erikssons faglige bakgrunn omfatter barnepleie, urologi, håndkirurgi, kjevekirurgi samt plastikkirurgi. Mette har tidligere arbeidet som sykepleier på barne-avdelingen, avdelings­syke­pleier på kirurgisk avdeling og oversykepleier på plastikkirurgisk avdeling ved Region-sykehuset i Tromsø, samt operasjons­sykepleier på kjeve-kirurgisk avdelig ved Haukeland Universitetssykehus (Bergen).

Mette Eriksson - Klinikksjef