Plastikkirurgi

Plastikkirurgi (også kalt plastisk kirurgi) bedrives av en lege som er Spesialist i Plastikkirurgi; en spesialutdanning innenfor plastiske og rekonstruktive operasjoner. Spesialistgodkjenningen utferdiges av Den norske legeforening, og kravene er strenge.

Innenfor ren kosmetisk kirurgi bedrer man på utseendet uten at det egentlig foreligger et «sykelig» avvik; pasienten definerer ofte selv behovet for inngrepet.

 

Plastikkirurgi slik Norsk plastikkirurgisk forening omtaler begrepet

Begrepet «plastikkirurgi» er på samme tid både et medisinsk fagfelt, og den formelle betegnelsen på en norsk, medisinsk spesialitet – på linje med for eksempel «infeksjonssykdommer», «hjertesykdommer», «ortopedisk kirurgi» etc.. Alle slike medisinske spesialiteter defineres og ivaretas av norske myndigheter i nært samarbeide med Den norske lægeforening.

 

Plastikkirurgi slik Store medisinske leksikon definerer begrepet

Plastikkirurgi: rekonstruktiv kirurgi som tar sikte på å korrigere medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Grunnlaget for plastikkirurgien er spesielle metoder som gjør det mulig å flytte levende vev, dessuten skånsom og nøyaktig kirurgisk teknikk og inngående kjennskap til vevets blodforsyning og til de forholdene som influerer på sårheling og arrdannelse. Plastikkirurgi er en selvstendig spesialitet som utgikk fra den generelle kirurgien. Den grenser til flere andre kirurgiske disipliner og supplerer disse innenfor flere områder.

 

Trygghet med spesialist som ansvalig lege

Alle virksomheter som leverer tjenester innen plastisk kirurgi – både offentlige sykehus og private kosmetiske klinikker – skal ha en ansvarlig lege som er presentert med navn. Det er ikke et krav at ansvarlig lege skal være Spesialist i Plastikkirurgi, men for deg som kunde vil dette være en stor trygghet. Om din lege er godkjent spesialist i plastisk kirurgi kan du finne ut på Den norske legeforening sin liste over godkjente spesialister i plastisk kirurgi.

Dr. Marcus Eriksson - Spesialist i plastikkirurgi (plastisk kirurg)

DR. MARCUS ERIKSSON

Spesialist i plastikkirurgi

Dr. Marcus Eriksson, ansvarlig lege hos Privatklinikken, er utdannet lege og Spesialist i Plastikkirurgi. Han har lang erfaring med kosmetisk medisin og kirurgi.