Plastikkirurgi

Kravene som stilles for å bli en godkjent plastisk kirurg utarbeides av myndighetene i nært samarbeid med Den Norske Legeforening. Utdanning til spesialist i kosmetisk og plastisk kirurgi kan starte etter 6 år med medisinsk grunnutdanning til lege og 1,5 år med legetjeneste med veiledning - turnustjeneste.

Alle virksomheter som leverer tjenester innen plastisk kirurgi - både offentlige sykehus og private kosmetiske klinikker - skal ha en ansvarlig lege som er presentert med navn. Det er ikke et krav at ansvarlig lege skal være spesialist i plastisk kirurgi, men for deg som kunde vil dette være en stor trygghet. Om din lege er godkjent spesialist i plastisk kirurgi kan du finne ut på Den Norske Legeforening sin liste over godkjente spesialister i plastisk kirurgi.