Mette Eriksson - Klinikksjef

Om Mette Eriksson

Klinikksjef og Sykepleier

Mette er klinikksjef og ansvarlig for operasjonssykepleie ved Privatklinikken AS. Hun har over 20 års erfaring innen sykepleie, er høyskole­utdannet sykepleier, offentlig godkjent sykepleier og offentlig godkjent veileder for sykepleiere. I tillegg har hun høyskoleutdannelse innen helse og sosial­administrasjon, samt ledelse.

Hennes faglige bakgrunn omfatter barnepleie, urologi, håndkirurgi, kjevekirurgi samt plastikkirurgi. Mette har tidligere arbeidet som sykepleier på barne-avdelingen, avdelings­syke­pleier på kirurgisk avdeling og oversykepleier på plastikkirurgisk avdeling ved Region-sykehuset i Tromsø, samt operasjons­sykepleier på kjeve-kirurgisk avdelig ved Haukeland Universitetssykehus (Bergen).