Plastikkirurg

Høye krav til tittelen Spesialist i Plastikkirurgi

Kravene som stilles for å bli en godkjent Spesialist i Plastikkirurgi (også kalt plastikkirurg, plastisk kirurg, spesialist i plastisk kirurgi, kosmetisk kirurg) utarbeides av myndighetene i nært samarbeid med Den norske lægeforening. Utdanningen til Spesialist i Plastikkirurgi kan først starte etter 6 år med medisinsk grunnutdanning til lege og 1,5 år med legetjeneste med veiledning (turnustjeneste).

 

Trygghet med spesialist som ansvalig lege – ikke et krav

Alle virksomheter som leverer tjenester innen plastikkirurgi – både offentlige sykehus og private kosmetiske klinikker – skal ha en ansvarlig lege som er presentert med navn. Det er imidlertid ikke et krav om at ansvarlig lege skal være Spesialist i Plastikkirurgi, men for deg som kunde vil dette være en stor trygghet. Om din lege er godkjent spesialist i plastisk kirurgi kan du finne ut på Den norske legeforening sin liste over godkjente spesialister i plastisk kirurgi.

Dr. Marcus Eriksson - Spesialist i plastikkirurgi (plastisk kirurg)

DR. MARCUS ERIKSSON

Spesialist i plastikkirurgi

Dr. Marcus Eriksson, ansvarlig lege hos Privatklinikken, er utdannet lege og godkjent Spesialist i Plastikkirurgi. Han har lang erfaring med kosmetisk medisin og kirurgi.