Dr. Marcus Eriksson - Lege - Spesialist i Plastikkirurgii

Dr. Marcus Eriksson (Lege – Spesialist i Plastikkirurgi)

Dr. Eriksson er lege og ansvarlig plastikkirurg ved Privatklinikken AS. Han har legeeksamen fra Karolinska Institutet i Stockholm og er godkjent spesialist i plastikkirurgi i Norge, Sverige og Danmark. Karolinska Institutet er et av Europas største medisinske universiteter og er verdenskjent for fremragende medisinsk forskning. Det er også den institusjonen som hvert år deler ut Nobelprisen i medisin.

Marcus Eriksson har deler av sin legeutdanning fra Harvard Medical Scool i Boston, USA. Klinisk utplassering på Brigham and Women’s Hosital og Massachusetts General Hospital. Marcus Eriksson har også legeutdanningen sin godkjent i USA: godkjent av Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

Medlem av Den Norske Legeforening og Norsk Plastikkirurgisk Forening. Dr. Marcus Eriksson er også spesialist i håndkirurgi i Sverige.

Hans faglige bakgrunn omfatter fordypninger innen plastisk kirurgi, hjertekirurgi, ortopedisk kirurgi, kikkhullskirurgi, mikrokirurgi, ansikts­lammelser, nervetransplantasjon, muskeltransplantasjon, og rekonstruksjon av defekter i ansiktet. Videre har han drevet forskning innen immunologi med henblikk på organtrans­plantasjon og transplantasjonskirurgi. Han har også utviklet en egen teknikk for ekspansjon av hud, dvs. tøying og produksjon av hud. Denne teknikken ble presentert på en plastikkirurgisk verdenskongress i Japan 1994.

Eriksson har tidligere arbeidet som overlege på plastikkirurgisk avdeling både ved Universitets­­sykehuset i Nordnorge (Tromsø) og ved Haukeland Universitetsykehus (Bergen). Han har også arbeidet med kosmetisk kirurgi på flere private klinikker. Dr. Eriksson har mer enn 20 års erfaring innen plastisk og kosmetisk kirurgi og har i løpet av sin karriere utført mer enn 16.000 plastikkirurgiske inngrep. Dette plasserer han blant de ledende innen dette området i Norge.

Nå er Dr. Marcus Eriksson kjent for sine naturlige og flotte behandlingsresultater hos Privatklinikken i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Alta.

 

Klikk her for å lese mer om Dr. Marcus Eriksson

Search

+