Turid Wolff

Anestesisykepleier

Turid Wolff er anestesisykepleier. Hun er meget dyktig og erfaren i sitt fag. Hun har tidligere arbeidet ved Telemark sentralsykehus og på Intensiv avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Turid arbeider nå hos Privatklinikken samt ved Anestesiavdelingen på Sentraloperasjonen ved Haukeland Universitetssykehus og gjennom Norsk Anestesi.

KONSULTASJON

Konsultasjon til kosmetisk behandling

Hos oss møter du erfarne sykepleiere og plastikkirurger som tar dine ønsker på alvor.