Garanti ved brystforstørrelse

5 års inngrepsgaranti ved brystforstørring med silikon!

Vår garantiordning er en ekstra sikkerhet for deg som velger Privatklinikken. Vi gir deg 5 års inngrepsgaranti etter brystforstørring med silikon. Vi vil gjennomføre følgende operasjoner kostnadsfritt for deg dersom du trenger det:

  • Utskiftning av skadede proteser (påvist med MR).
  • Reoperasjon på grunn av kapslede proteser, Bakers grad 3-4.

Inngrepsgarantitiden gjelder for førstegangs silikonoperasjon ved Privatklinikken og blir ikke forlenget ved re-operasjoner (som bytte av protese på grunn av skadet protese eller som følge av kapseldannelse, Bakers grad 3-4).

Inngrepsgarantien gjelder ikke for protese fra en annen leverandør eller for spesiallagede proteser. Ved graviditet eller amming i garantiperioden faller garantien bort.

For at inngrepsgarantiordningen skal være gyldig må du som pasient:

  • følge de pålegg som gis av klinikken i forbindelse med operasjonen
  • omgående ta kontakt med og stille til undersøkelse ved klinikken dersom du mener noe er galt.

Inngrepsgarantien gjelder kun for operasjoner som utføres ved klinikken og dekker ikke kostnader for operasjoner som eventuelt utføres på andre klinikker.

Inngrepsgarantien gjelder pasienter som har vært operert ved klinikken etter 01.09.2019.

Protesegaranti: Livstidsgaranti på silikonproteser
Våre proteseleverandører gir livstidsgaranti på våre brystproteser. Dette innebærer at hvis protesene ødelegges (sprekker) vil proteseprodusenten erstatte selve protesen vederlagsfritt, men operasjonskostnadene kommer i tillegg.

Brystoperasjon (brystforstørrelse, brystløft, brystproteser, brystreduksjon) i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand