Botox mot rynker

Bli kvitt rynkene raskt med Botox

Botox er et registrert legemiddel som retter ut rynker og gir et mer avslappet ansikt. Botox sprøytes det inn i utvalgte små ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. I prinsippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles. Områdene som oftest behandles er «sinterynken» i pannen mellom øyenbrynene, «kråkefot-rynkene» på utsiden av øynene, samt «tversover-rynkene» i pannen.

Botox kan også brukes til behandling av migrene, overdrevet svetting samt flere andre medisinske tilstander.

Hvor lenge varer effekten?

En fordel med Botox-behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter førstegangs behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen - og eventuelt få behandlet andre områder. For å vedlikeholde optimal effekt bør en regne med å måtte gjenta injeksjonene 2-3 ganger i året.

Hvordan virker Botox?

Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Botox virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Hvordan utføres behandlingen?

Botox injiseres med en engangssprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn, er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggestikk. Behandlingen tar circa 15 minutter - avhengig av hvor mange områder en ønsker å behandle. Etter injeksjonen tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke, og inntil 7 dager før full effekt.

Botox-behandling utføres av lege hos Privatklinikken

Forskjellige typer rynker

Sinterynker

Vertikale rynker mellom øyebrynene. Kan komme av at musklene mellom øyebrynene brukes mye på grunn av anstrengt syn, jobbing med pc, lysskyhet og stress. Stramme muskler leder til vertikale rynker og gjør at man ser bekymret eller sint ut. Bidrar til stresshodepine. I tillegg trekker de overaktive musklene øyebrynene noe nedover slik at man får et “tyngre” og “trøttere” utseende. Når de riktige musklene behandles med Botox vil resultatet i løpet av en uke bli at man ikke med vilje kan “se sint ut” eller aktivt lage sinterynker. Hvis man har meget dype sinterynker blir de mindre dype etter Botoxbehandlingen men meget dype rynker trenger ofte tilleggsbehandling for å viskes helt ut. Mimikken ellers i ansiktet er helt normal som før behandlingen. Etter en vellykket behandling ser man piggere ut og ikke bekymret eller sint. Mindre trøtthetsfølelse i pannen. Varigheten etter en behandling er 3-4 måneder. Vanlig med 3 behandlinger per år for de som setter pris på de positive effektene av en slik Botox-behandling.

Smilerynker ved siden av øynene

Botox alene glatter ut smilerynker hvis man ikke har rynker i avslappet tilstand. Hvis huden er solskadet med varige rynker eller kombinert med tap av fylde under huden kreves tilleggsbehandling for å få best resultat.

Rynker i pannen

Horisontale rynker når man hever pannen og løfter øyebrynene er normalt hos alle og er en del av vår mimikk. Hvis man ønsker å ha normal mimikk kan ikke hele pannen behandles med Botox. Da blir pannen glatt men mimikkløs. Hvis man før Botox behandlingen har tung panne med lavt sittende øyebryn vil Botoxbehandling i pannen lede til nedsynken panne og nedsynkne øyebryn som en “rullegardin”. Man ser ekstremt trøtt ut.

Med meget små doser Botox i pannemusklene, Baby-Botox, kan man dempe pannerynkene men beholde mimikk og unngå at pannen synker nedover. Det finnes flere andre alternativer for å behandle pannerynker og samtidig unngå en tung panne og trøtt utseende.

Muskelstrenger på halsen

Noen sjeneres av to tydelige vertikale muskelstrenger på halsen og under haken. De to musklene rett under huden på halsen (Platysma muskler) kan lammes med Botox og sees da ikke lenger eller blir betydelig mindre fremtredende.

Andre områder som kan behandles med Botox

Rynker på overleppen, “brustein-rynker” på hakespissen, “sure munnviker”, “kaninrynker” på nesen, “gummy smile” der overleppen under smiling løftes så høyt opp at slimhinnen i overkjeven vises godt.

Baby-Botox

Små mengder Botox slik at rynker glattes ut men dempet muskelaktivitet og mimikk beholdes. Vanlig blant skuespillere.

Pris fra 3 500

Bestill time for botox

Forventet resultat hos Privatklinikken

Botox behandling (rynkebehandling)

ALTERNATIVER TIL BOTOX

  • Rynkebehandling med iovera

    Frysebehandling av nerve rett under huden i tinningene, slik at nervefunksjonen slås ut i 3-4 mnd. Effekten tilsvarer full Baby-Botox av panne, sinterynker og smilerynker, men mimikken vedvarer – noe som gir et mer naturlig resultat enn ved standard Botox-behandling. Iovera kalles også Frotox.