Botox

Norsk lov gir ikke anledning til å informere om medisinen Botox og hva den kan brukes til:

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/botox-legemidler